Browse Month by March 2014
Zanimivosti

Življenje kot končni izdelek

Morda je nekoliko nepošteno, ko uspehe ene (človeške) vrste primerjam z uspehi številnih drugih in ne samo z eno. Pa nič ne de, saj se uspešnosti vrste v naravi tako ali tako ne meri s tem, koliko strojev ima, kako hitro, daleč, globoko ali navpično se premika, ali zna izračunati kvadraturo kroga itd. Vse to so namreč le poti, po katerih skušajo vrste doseči uspešnost, in ne merilo samega uspeha – opisani dosežki so zgolj nekakšno orodje. Vsem pa je menda jasno, da se na primer mizarjevega uspeha ne meri po tem, kakšno orodje uporablja, temveč po njegovem končnem izdelku. Podobno moramo meriti tudi uspešnost vrst v naravi – po njihovem končnem izdelku.

Continue Reading